prikaz vozača u crvenom automobilu

Praktična obuka u auto-školi podrazumeva obuku vozača početnika u saobraćaju i mora da sadrži određene korake da bi se polaznik pravilno naučio i postao kvalifikovan učesnik u saobraćaju. Nekom trebaju samo osnovni časovi vožnje propisani zakonom, nekome trebaju dodatni časovi vožnje… Nismo svi jednako sposobni za reagovanje u saobraćaju, ali ako ste uporni učenje vožnje ćete savladati pre ili uz dodatnu obuku, kasnije.

Mnogi polaznici se pitaju zašto je obuka koncipirana ovako kao sada, zašto je toliko teorijskih časova, zašto ima dosta časova praktične vožnje? Svi odgovori slede u daljem nastavku ovog teksta.

Kako se izvodi obuka vozača?

Najmlađi polaznici su osobe sa 15 – 16 godina i to zavisi pre svega od kategorije za koju upisujete vožnju. Ako ste polaznik na automobilu obuku započinjete već sa 16 godina, a nakon polaganja dobićete probnu dozvolu koja će obezbediti nadzirano kretanje i zabranu vožnje u noćnim terminima.

Uporedo sa časovima vožnje po gradu izvodi se i teorijska obuka, a broj časova opet zavisi od kategorije vozila i da li posedujete dozvolu za vožnju neke od kategorija. Konkretno, za automobil je propisano 40 časova teorijske obuke i 40 časova vožnje u saobraćaju.

Polaznici su često nezadovoljni, naročito oni poseduju neko predznanje, ali je važno ceo proces obuke proći sa instruktorom koji će ispraviti greške i naučiti vas pravilnom poštovanju propisa.

Kako se sprovode časovi vožnje?

Dnevno maksimalno možete da vozite 2 časa. Potrudite se da časove vozite odmorni, da budete koncentrisani i željni učenja svega novog. Koliko god da je bitno da se obuka detaljno prođe u velikim gradovima sa ogromnim brojem vozila, jednako je važno da se savlada pravilno učestvovanje u saobraćaju i ako ste polaznik u manjem mestu jer se nezgode svuda događaju.

Obuku započinjete na poligonu, potpuno bezbedni i učite osnove pre nego što se uključite u saobraćaj. Prvi časovi vožnje na poligonu podrazumevaju učenje startovanja vozila, kretanje, zaustavljanje, parkiranje, kretanje na uzbrdici, ponašanje vozila ako se koristi nožna kočnica, ponašanje vozila ako se koristi ručna kočnica… Dakle, imate obuku za početnike i nećete se uključiti u saobraćaj sve dok časovi vožnje na poligonu ne pokažu da ste ovladali osnovama.

Sa praktičnim časovima vožnje treba da naučite ponašanje u saobraćaju, okruženi drugim vozačima. Trebalo bi da što češće prolazite raskrsnice, koristite ulice sa semaforima, a kada budete dovoljno ovladali vožnjom, instruktor vas može navoditi i kroz veće gužve i specifične situacije.

Cilj je da naučite da vozite, a polaganje vožnje je samo jedan stepenik ka tome. Mnogim polaznicima je želja samo da što pre izvezu časove vožnje i polože da bi bili samostalni, ali i tada je važno biti obazriv, a opet redovno učestvovati u saobraćaju radi sticanja rutine.

Ono što je dobro je to što i nakon dobijanja dozvole, ako niste sigurni u znanje, možete da uplatite dodatne časove vožnje pa da sa instruktorom prođete sve detalje i naučite pravilno ponašanje u saobraćaju.

Današnji automobili se proizvode sa velikim kubikažama, razvijaju velike brzine i ako niste dobro savladali pravila učestvovanja u saobraćaju, susrešćete se sa mnogim problemima. Pažljivo slušajte instrukcije, izvezite sve časove vožnje, naučite teoriju i bićete dobar vozač, bezbedan po sebe i okolinu!