Motor automobila ispod haube

Naši četvorotočkaši nam služe za svakodnevne aktivnosti i gotovo da nema vozača koji ne vodi računa o tome da njegovo vozilo uvek bude u pripravnosti. Kako bi automobil radio kako treba neophodno je da se redovno održava. To bi značilo da se zapravo redno održavaju delovi koji pokreću automobil i koji ga čine onim što jeste.

Svaki deo automobila je potrebno i promeniti na određeno vreme, nekada možete pronaći polovni deo a možete se odlučiti i na to da dotrajale delove zamenite novim auto delovima. Kako biste mogli da planirate budžet treba da imate okvirne smernice kada je koji deo potrebno promeniti, s toga ćemo vas mi uputiti u to. 

Veliki i mali servis – koja je razlika i kada se rade?

Kao što smo već napomenuli, redovno održavanje automobila je neophodno kako bi kontinuirano i kvalitetno funkcionisao, a u to održavanje upravo spada servisiranje vozila. Automobil je potrebno odvesti na veliki i mali servis. 

Mali servis je deo redovnog održavanja svakog vozila i potrebno ga je raditi jednom godišnje, odnosno na pređenih 10 hiljada kilometara.  U okviru malog servisa vrši se zamena motornog ulja i svih filtera u autu. Takođe, radi se i zamena svećica,grejača, tečnosti za kočnice i rashladne tečnosti.

Kada je u pitanju veliki servis nema tako jasne odrednice kada se tačno radi. Opcija je da pratite fabrička uputstva vašeg četvorotočkaša, ali se preporučuje i da radite na svakih 4, 5 godina. Ovaj vremenski raspon izražen u kilometrima bi bio: na pređenih 60 do 80 hiljada kilometara.

Kako se meri kada je potrebno promeniti auto deo?

Otvorena hauba ispod automobila

S obzirom da je prilično definisano šta se menja prilikom malog i velikog servisa, jedno od osnovnih razvrstavanja se upravo vrši po ovoj osnovi. Dakle, delovi koji se menjaju prilikom malog servisa su kraćeg veka, i njihova provera treba da bude češća. S druge strane, vozila koja se menjaju na 4 ili 5 godina deo su velikog servisa. 

Takođe, kada se meri kada je potrebno promeniti neki auto deo, mera se može izraziti u pređenoj kilometraži, ili u vremenskoj odrednici. Ovo je važno razlikovati jer se ove mere nekada ne poklapaju. Šta to znači?

Dakle, za automobil je važno koliko se koristi odnosno koliko kilometara prelazi, s toga kilomtraža osnovna mera, dok se vremenski period dobija kao rezultat prosečnog vremena koje većini treba da pređu određenu kilometražu. Ipak, kod nekih delova je presudniji vremenski period od kilometraže.

Auto delovi i period na koji se menjaju

Evo liste određenih auto delova i kada je potrebno uraditi njihovu proveru i zamenu, bez obzira na to da li ste vlasnik starog ili novog automobila.

  • Filter za ulje se menja na svakih 2 do 6 meseci, ili posle pređenih 5.000 do 8.000 kilometara.
  • Vazdušni filter  menjati na svake 3 do 4 godine, tj posle pređenih 50.000 do 80.000 kilometara.
  • Brisači se u proseku menjaju na svake 2 godine.
  • Akumulator više zavisi od vremenskog perioda nego od pređenih kilometara, pa ga treba menjati na 4 ili 5 godina (u okviru velikog servisa).
  • Farove bi trebalo menjati nakon 5 do 7 godina, u zavinosti od toga koliko često vozite noću. 
  • Svećice na vašem vozilu obično traju 160.000 km, odnosno 8 godina, ako prosečno prelazite 20.000 km godišnje
  • Klinasti kaiš obično datraje oko 120.000 kilometara, ili 6 godina.
  • Pumpa za gorivo i alternator mogu trajati isto koliko i automobil, ali se mogu pokvariti nakon 5,6 godina. Zato je za njih važna provera, pa tek onda zamena.
  • Kvačilo se menja u proseku na pređenih 160.000 km, ali to dosta zavisi i od načina na koji vozite.
  • Senzori motora obično traju do  pređenih 240.000 km, ali vrlo lako može da se desi da neki senzori otkažu i ranije.

Vodite računa o svom automobilu i redovno ga servisirajte, a on će vam vratiti tako što će vas bezbedno prevesti tamo gde vam je to potrebno.