Svaka generacija je kroz istoriju imala svojih 5 minuta, neke su bile uspešnije od drugih, ali su zato svi imali podjednake šanse da se dokažu i daju svoj doprinos u mnogim segmentima. Bumeri i milenijalci su roditelji većini generacije zumera, koja sada ima priliku da napravi nešto svoje, revolucionarno, i da ostavi neizbrisiv trag. To naravno zavisi isključivo od njih, njihovog truda i zalaganja, kako bi se poboljšao život u različitim sferama.

Sukob generacija se dešavao oduvek, i retko su se različite generacije slagale, pogotovo u poslovnom okruženju. Svaka od njih ima svoje viđenje ili percepciju kako i zašto nešto treba da se uradi na ovaj ili onaj način. I možda su svi u pravu, samo su prilagođeni vremenu u kom su odrasli ili odrastaju. Milenijalci i zumeri će uskoro činiti ¾ celokupne radne snage na planeti, pa se i očekivanja u poslovnom svetu menjaju.

Saznajte ko je generacija Z

Mnogi se pitaju ko su zumeri i zašto su oni jedna od vodećih tema u mnogim aspektima svakodnevnog života. Saznajte ko je generacija Z i zašto se oni predstavljaju kao lideri budućnosti. To su sve osobe rođene od sredine devedesetih godina prošlog veka, pa sve do 2010. ili 2012. godine. Ne postoje precizna saznanja koja je tačno godina rođenja zumera, pa se otprilike uzima ovaj vremenski okvir. Oni imaju vrednosti kojima su verni, i pobornici su organizacija koje imaju iste poglede i vrednosti kao što su njihovi. Oni žele dobrobit na svom radnom mestu, i ne žele da prihvate nešto što je suprotno njihovim uverenjima. Čak su u stanju da odbiju posao iz svojih uverenja, jer se on kosi sa vrednostima za koje se zumeri zalažu.

Vrednosti za koje se zalažu u poslovnom svetu

Gotovo velika većina zumera smatra da za uspešno liderstvo važna prilagodljivost. To podrazumeva prilagođavanje različitim situacijama i okruženjima. Za njih je bitna harizma i timski rad, i smatraju da je to odlika dobrih lidera. Oni ne misle da je važno da lider bude vrhunski stručnjak, i da se fokusira na samo jedan segment poslovanja u kome je najbolji. Mnogo cene komunikativnost i kreativnost, i smatraju da oni kao lideri treba da imaju jednu veštinu koja će doprineti uspešnom poslovanju. Ta najvažnija veština prema njima jeste sposobnost da se uspešno upravlja zaposlenima i njihovim timovima. 

Više od polovine zumera smatra da fakultetska diploma neće biti neophodna kako bi neko bio uspešan lider ili bio vrhunski stručnjak u poslovnom svetu. Mali broj zumera smatra da je diploma nekog fakulteta, važan segment u formiranju budućih lidera, zajedno sa nekim ličnim osobinama koje je potrebno usavršiti. Takođe, zumeri smatraju da je eksperimentalno učenje jedan od vrhunskih načina koji oblikuje najbolje lidere.

Teški za rad

Prema istraživanjima koja su sprovedena, mnogi poslodavci smatraju da su zumeri generalno teški za saradnju, i da nisu zadovoljni odnosom sa njima. Da li je ovde opet sukob generacija, ili je nešto drugo u pitanju? Dosta zumera je dobilo otkaz u roku od samo nekoliko dana od započinjanja radnog odnosa. Rukovodioci smatraju da se zumeri jako lako uvrede i da ne podnose kritiku, čak i onu koja je dobronamerna, pa su često zbog toga okarakterisani kao teški za rad. Često im nedostaje motivisanosti, a produktivnost je nekada na zaista niskom nivou. Pored svega, zumeri smatraju da su sposobniji i pametniji od drugih generacija, i često će to upotrebiti kao argument.

Odrastanje u digitalnoj eri

Kada je na početku teksta napisano saznajte ko je generacija Z, veoma je važno napomenuti da je to prva generacija koja je od najranijeg detinjstva odrstala uz internet i savremene tehnologije. Zato su oni generalno dobri u baratanju sa tehnologijom, ali često je vid njihovog druženja komunikacija na društvenim mrežama, što je za druge generacije manje prihvatljivo. Zbog svega ovoga, zumeri imaju veću želju da se bave preduzetništvom nego njihovi prethodnici. Više nade polažu u razvijanje soft skils veština kada se nađu u poziciji lidera, nego na za sada više primenljive hard skils veštine koje praktikuju vodeći lideri.

Osobine koje cene

Zumeri smatraju da lider u svakom poslovnom okruženju treba da bude pre svega mudar, ali su podjednako svesni da nemaju potrebno iskustvo kao stariji lideri, i ne ustručavaju se da traže smernice kako bi bili uspešniji. Takođe smatraju da stariji u timu mogu doprineti kompletnosti i uspehu, jer mlađi uvek treba da uče od iskusnijih. Kao lideru su odlučni i hrabri jer im je važnija suština, za razliku od drugih koji teže da ispune formu u poslovanju. Komunikacija sa zumerima mora biti na visokom emotivnom nivou, jer će vas oni tada ozbiljnije shvatiti, a i sama produktivnost će porasti.