Pilot i kopilot u kokpitu

Posao pilota jedno je od najodgovornijih zanimanja na svetu. Razlozi za to idu od činjenice da pilot treba da upravlja letelicom na visini od 10.000 km, da direktno odgovara za živote putnika i da mora da bude koncentrisan tokom čitavog leta. 

Naravno, ne prevoze svi piloti civile, postoji i vojni piloti, kao i oni koji prevoze privatna dobra, komercijalne proizvode ili različita dobra. Specijalizacija pilota određuje kakvom će letelicom upravljati i u kojoj industriji će pružati svoje usluge, ali je za sve pilote zajednički osećaj ogromne odgovornosti i profesionalnosti.

Pre nego što potražite aranžmane za letove na specijalizovanim sajtovima poput sajta Poleti.rs, u nastavku teksta pročitajte zašto je posao pilota sinonim za posvećenost, odgovoran pristup profesiji i konstantan rad na sebi.

Pilot ne može biti svako – testovi za obavljanje posla

Posao pilota ne može da obavlja svako, najviše zbog toga što svaka avio-kompanija koristi različite psihofizičke testove kojima se ispituju kognitivne sposobnosti pilota, odnosno ono što je u stanju da pruži, kada su u pitanju sposobnosti rasuđivanja i pravovremenog donošenja najbolje moguće odluke.

Piloti se posmatraju kao vrhunski sportisti, pa tako u trening pilota spada i provera fizičke spreme, koja se testira u hipobaričnim komorama. Tu se simulira pritisak koji pilot oseća na visina na kojima se leti, kao i na simulatorima letenja, gde se stvaraju potencijalne situacije sa kojima se piloti sreću.

Pored fizičkih predispozicija, testira se i emocionalna inteligencija. Na test se stavlja poimanje pilota, razmatraju se njegova shvatanja i razmišljanja, a istovremeno se obrađuje psihološki profil kandidata. Procenjuju se emocije koje piloti pokazuju tokom prirpreme leta, za vreme leta, ali i nakon obavljenog leta. Čitav niz testova ostavlja samo najjače u opticaju za odgovornu poziciju pilota.

Pilot u borbenom avionu

Pripreme pilota za let – maksimalna koncentracija u svakom trenutku

Iako je upravljanje letelicom primarno zaduženje pilota, pa tako let predstavlja najodgovorniji postupak prilikom njegovog zaduženja, maksimalna koncentracija je neophodna u svakom trenutku tokom dana leta. Piloti vrše inspekciju pre leta i vode evidenciju o letovima pre samog leta.

Piloti proveravaju detalje, odnosno itinerer letova, uz obavljanje drugih zadataka koji se tiču operativnog dela leta. S obzirom na to da neretko moraju da donose izuzetno zahtevne odluke, nalaze u stalnom kontaktu sa vazduhoplovnom upravom. Ovo je veoma važno, kako bi piloti ostali u toku sa promenama i bezbednosnim protokolima tokom samog leta.

S obzirom na to da je pilot najodgovoriniji član posade, obavezan je da poštuje stroge standarde ponašanje, kako bi svoj posao obavio na najbolji mogući način i svoje liderstvo učinio respektabilnim. To podrazumeva i proveru komandne ploče, ostalih sistema letenja, ali i proveru rasporeda tereta koji avion prevozi, kako ti se postigao najbolji balans.

Poletanje i sletanje – odgovornost pilota tokom leta

Kao jedan od najzahtevnijih zadataka svakog pilota nameće se proces poletanja i sletanja. Tada se zahteva maksimalna uigranost pilota i kopilota, gde se u prvi plan ističe timski rad i organizovana podela zaduženja. 

Proračuni koji se tiču visine piste, temperature, težine aviona, jačine i smera vetra moraju da budu precizni i tačni. Koordinisana aktivnost pilota i kopilota dovodi do poletanja aviona bez problema, a komunikacija i uzajamno poverenje neodvojivi su faktori dobre avionske posade.

Tokom samog leta, piloti koriste funkciju autopilota i drugih instrumenata kako bi upravljali avionom u skladu sa predviđenom rutom. Piloti kontinuirano motre na kontrolnu tablu, kako bi stalno znali kolika je rezerva goriva, kakvo je stanje motora, sistema za hlađenja i ostalih važnih sistema.

Poznavanje specifikacijskih odlika letelice, ali i brzo snalaženje u moru navigacijskih instrumenata i okolnosti koje mogu brzo da se promene, svedoči o činjenici da je za posao pilota potrebna ogromna snalažljivost, kognitivna i psihofizička spremnost. Takođe, u ovo poslu je timski rad veoma bitan, pa je tako kapiten posade dobar onoliko koliko su dobri njegovi saradnici i kolege.