Grafikon prikazan na tabletu

U samom korenu sintagme nativno oglašavanje krije se veza ovakvog načina oglavanja sa prirodnom strukturom reklame koja prati formu i funkciju internet stranice na kojoj se taj oglas nalazi. To znači da su oglasi koje praktikuje nativni način oglašavanja inkorporirani na prirodan način, tako da ne remete kvalitet, sadržaj i strukturu samog teksta.

Doba napretka tehnologije koje omogućava različite vrste ad block rešenja, kao i selektivna pažnja korisnika interneta, umnogome su utabala put nativnom oglašavanju i učinila da ovakav marketinški trend bude veoma zastupljen. Brojne platforme prepoznaju značaj takvog vida oglašavanja i svoje kampanje prilagođavaju prednostima prirodnog pozicioniranja oglasa.

Reklame koje se pojavljuju putem nativnog oglašavanja po svojoj formi odgovaraju obliku i funkciji platforme na kojoj se pojavljuju. Zbog strategija koja nije toliko nametljiva i prilagođava se korisničkom iskustvu, nativno oglašavanje je jedna od najpopularnijih metoda za oglašavanja na internetu. U nastavku teksta pročitajte koje su prednosti koje nativno oglašavanje stavljaju na sam vrh online oglašavanja.

#1 Prirodan oglas kao dodatak glavnom sadržaju

Nativno oglašavanje je u sam vrh online oglašavanja dospeo zbog činjenice da predstavlja prirodan oglas kao dodatak glavnom sadržaju. Iako se reklame u sklopu nativnog oglašavanja se pojavljuju u sklopu nekog teksta, one mogu da vode i ka nekoj drugoj internet stranici ili da budu deo teksta koji je sponzorisan.

Sve ovo nagoveštava funkciju nativnog marketinga u unapređenju, ne samo korisničnkog iskustva, već i u održavanaju forme koja odgovara inicijanom sadržaju na stranici. Za razliku od iskačućih reklama (pop up reklama) i agilnog marketinga koji često stvara kontraefekat, nativno oglašavanja se suptilno uklapa u kompoziciju ostalog sadržaja na stranici, trudeći se da ne opterećuje čitaoce svojom reklamom.

#2 Brojni načini korišćenja nativnog oglašavanja

Nativno oglašavanje nudi veliki broj opcija za stvaranje i plasiranje reklamnih oglasa. Pored adekvatnog oglašavanja u sadržajima koji per se nisu sponzorisani, nativno oglašavanje se, pored sajtova i portala, javlja i kao deo marketinške strategije na društvenim mrežama, pre svega na platformama Facebook, Twitter i Instagram.

Sama polivalentnost nativnog advertajzinga se upravo ogleda u tome što su reklame takvog tipa na društvenim mrežama često u okviru promovisanih tvitova, sponzorisanih postova ili video klipova koji objašnjavaju pogodnosti nekog brenda. Zbog same etikete “plaćeni oglas” ili “sponzorisan post”, korisniku se stavlja do znanja priroda samog sadržaja, odnosno da je u pitanju tekst sa marketinškim sadržajem.

Zbog svoje mogućnosti da se višestruko koristi, mnogi oglašivači prilagođavaju prirodu svojih nativnih oglasa korišćenjem alata ili simbola prilikom stvaranja poruke, sa ciljem da svoju pažnju usmere ka određenoj ciljnoj grupi. Upravo zbog toga je polivalentnost nativnog oglašavanja važna kod odabira ove advertajzing strategije.

Ikonice društvenih mreža

#3 Nativni oglasi pogoduju konceptu korisničkog iskustva

Za razliku od oglasa kojima se ometa direktna interakcija između korisnika i sadržaja na nekom sajtu ili platformi, nativni oglasi u potpunosti pogoduju konceptu korisničkog iskustva. Nativno oglašavanje se ne predstavlja kao nametljivo i ostavlja prostor korisnicima da se posvete temi koja ih interesuje. 

Tradicionalni baneri i pop-up oglasi često mogu korisnike (čitaoce, slušaoce ili gledaoce) da odvrate od namere da poseti neki sajt, pogleda video klip ili posluša neki sadržaj pa je tako organsko, odnosno nativno oglašavanje način da se reklama kvalitetno uklopi u primarni sadržaj na nekoj platformi. 

#4 Kompanije mogu da prilagode oglase potrebnim ciljnim grupama

Pored toga što je nativno oglašavanje pogodno za koncept korisničkog iskustvo, ono je takođe namenjeno i proizvođačima, odnosno pružaocima usluga. S obzirom na samu prirodu nativnih oglasa, kompanije mogu svoje oglase da prilagode određenim ciljnim grupama, tako da ti oglasi deluju prirodno.

Ovo se pre svega odnosi na prirodu platforme na kojoj se oglas postavlja pa je tako moguće da se, na primer, kompanija koja se bavi proizvodnjom sportske opreme, reklamira na sportskim portalima ili na portalima koji se bave zdravljem, ishranom i načinom života (lifestyle). Na taj način se obraća onim korisnicima koje više zanima sportska oprema, nego da svoju ponudu oglašava na portalima koji se bave automobilima ili modom.

Pored toga, sponzorisani članak, kao deo nativnog oglašavanja, predstavlja kvalitetniji način reklamiranja jer u sebi sadrži i korisne informacije koje nisu nužno samo klikabilne, za razliku od tradicionalnih banera i iskačućih reklama. 

#5 Korišćenje sopstvenog bloga kao “oglasnog panoa”

Još jedan prednost koju nudi nativno oglašavanje je što možete da koristite svoj blog kao “oglasni pano”, odnosno prostor na kom će se postavljati nativne reklame. Ukoliko vaš blog pokriva širok dijapazon različitih tema, kompanije mogu na vaš sajt da postave nativne oglase koji su u skladu u sa nečim što je korisno i interesantno posetiocima sajta, a odgovara njihovim potrebama advertajzinga.

S obzirom na to da nativno oglašavanje pruža čitav spektar različitih mogućnosti za organsko, prirodno reklamiranje nekog brenda, njegove glavne prednosti orijentisane su na kvalitetno uklapanje oglasa u već postojeći okvir koji definiše sadržaj neke platforme.

Ukoliko tražite način da suptilno i nenapadno svoj proizvod reklamirate putem interneta, onda je nativno oglašavanje pristup koji nudi ono što vam treba. Za više informacija o nativnom oglašavanju posetite sajt nativemedia.rs.