Visinsko pranje prozora

Pored čišćenja unutrašnjih prostorija u svom domaćinstvu, zgradi ili poslovnom prostoru, nemojte zanemariti čišćenje spoljnih površina na visini.

Ukoliko se prozori ne održavaju redovno, veće su šanse da će doći do njihovog bržeg propadanja. Čišćenje prozora, krovova i fasada je jedan od najtežih poslova čišćenja i zahteva posebnu pripremu.

Ovakav posao morate prepusiti profesionalcima obučenim za radove na visini, koji dolaze sa iskustvom i svom potrebnom opremom. Visinski radovi čišćenja spoljnih površina sastavni su deo aktivnosti i ponude agencija za čišćenje, tako da ne morate rizikovati sopstveni život zarad čistih prozora.

U nastavku saznajte šta je sve potrebno znati o čišćenju na visinama.

Zbog čega je prozorima potrebno redovno pranje?

Prljavština se lako nagomila čak i sa unutrašnje strane prozora, a zamislite onda koliko je gomilanje učestalije sa spoljne strane.

Na ovo utiču kiša, sneg, mraz i vetar koji nanosi pesak i druge sitne čestice. Ukoliko se prljavština nastala pod uticajem svih ovih elemenata ne uklanja redovno, dolazi do njenog taloženja i oštećenja površine.

Ne samo da prozori gube svoj sjaj, već se javljaju vidljiva oštećenja, ogrebotine i površina postaje nereprezentativna.

Staklo je prozirno i svaku mrlju je lako uočiti, tako da je čišćenje prozora posebno važno ukoliko se radi o poslovnom prostoru, gde se redovno održavaju sastanci sa klijentima.

Svi radovi na visinama regulisani su zakonom

Rad na visini u koji spadaju i aktivnosti čišćenja spoljašnjih površina na visokim spratovima zgrada i drugih objekata definiše se kao rizičan. Nema potrebe naglašavati koliko katastrofalne posledice mogu biti usled pojave komplikacija.

Upravo se iz tog razloga definiše rad na visinama u koji spadaju i poslovi čišćenja, Pravilnikom o zaštiti na radu. Prema njemu, svi radovi koji se izvode na visini od 3m i više smatraju se visinskim radovima.

Za radnike koji obavljaju radove čišćenja na visinama obavezan je lekarski pregled. Tada se utvrđuje da li su sposobni da obavljaju rizične poslove na visinama.

Samo neki od testova koje radnici prolaze prilikom testova jesu kontrola vida i šećera u krvi.

Budite pravi lider i ne dozovlite da bilo ko od vaših zaposlenih obavlja poslove čišćenja bez prethodnih pregleda.

Muškarac pere prozore na visini

Oprema potreba za čišćenje na visinama

Jedan od najvažnijih delova opreme za čišćenje na visinama jeste teleskop pomoću koga je znatno lakše dopreti do delova površina za čišćenje.

Osim dužine teleskopa i jednostavnog manevrisanja, pogodan je i zbog prilagodljivosti koju pruža. Naime, na njega se jednostavno montiraju nastavci za čišćenje kao što su pajalice, koje mogu biti okrugle, zakrivljene pri vrhu ili savitljive.

Na teleskop se jednostavno podešavaju i brisači stakla kao nastavci za čišćenje velikih površina.

Takođe je neophodno koristiti i hemijska sredstva pogodna za čišćenje prozora. Ona neće uništiti osetljive staklene površine, dok će profesionalcima omogućiti da posao čišćenja obave temeljno.

Nikako ne smemo zaboraviti na zaštitnu opremu zaduženu za to da omoguči bezbedan boravak čistača na visini i eventualno ih sačuva od nepredviđenih situacija.

Ukoliko se aktivnosti čišćenja obavljaju na visinama, neophodna je i sledeća zaštitna oprema:

  • opasač za rad na visini;
  • užad;
  • kacige;
  • radna odeća.

Ova i druga zaštitna oprema ima za cilj da rizike pri radu na visinama dovede na minimum, tako da se radnici koji čiste mogu osećati potpuno bezbedno.

Čišćenje fasada i krovova

Pored visinskog pranja prozora, čišćenje na visini podrazumeva i aktivnosti uklanjanja prljavštine sa krovova i fasada

Na fasadu i krovove utiču isti spoljni faktori kao što su vetar, kiša, ptice, ali i mahovina koja se može nakupiti. Pod ovim i drugim uticajima, a u slučaju neredovnog održavanja dolazi do korozije, truljenja i gubljenja boje na spoljašnjosti zgrade.

U skladu sa nečistoćama koje su pretežne na fasadi, majstori za održavanje će odabrati najadekvatnije posupke i primeniti odgovarajuća sredstva.

Samo neke od standardnih usluga održavanja fasade jesu:

  • pranje fasade;
  • uklanjanje istrulelog cementa;
  • uklanjanje algi, lišajeva, mahovine;
  • čišćenje cigle i mnogo čega drugog.

Primenjuju se sredstva za čišćenje koja odgovaraju materijalu obrade, pa se prema tome dele na neutralna, alkalna i kisela. Nekada se koristi samo voda pod jakim pritiskom.

Mnogo opasnije posledice jesu kada dođe do oštećenja krova usled neredovnog održavanja. Urušavanje krova usled truleži može imati i katastrofalne posledice po ukućane, dok je saniranje ovog tipa štete izuzetno skupo.

Zato se pranje krova obavlja redovno i se mlazom pod visokim pritiskom, pri čemu se uklanjaju sve nepoželjne materije. Nakon toga se površina krova impregnira premazima koji su vodootporni, radi bolje zaštite u budućnosti.

Angažovanje profesionalne agencije za čišćenje

Ukoliko vam je potrebno efikasno, temeljno i posvećeno čišćenje velikih površina na visinama, najbolje je da za ovaj posao angažujete profesionalnu agenciju.

Ne dozvolite da neko ko nije obučen i dovoljno opremljen obavlja ovaj posao, pre svega iz bezbednosnih razloga. I sami možete biti veoma sposobni i u dobrom treningu, ali prosto u neke poslove ne biste trebali da ulazite samostalno.

Zašto bi bilo šta rizikovali, kada profesionalci posao čišćenja prozora, fasada i krovova obavljaju po ustaljenoj proceduri poštujući sva pravila?

Nadamo se da ste sada konačno dobili sve potrebne informacije o visinskom čišćenju i da ste uvideli koliko je važno biti dobro pripremljen za ovaj poduhvat. Srećno!